[1]
Halim, M.H.A., Masnan, S.S.K., Talib, N.K. and Saidin, M. 2021. Sungai Batu Archaeological Complex as A Major Industrial Area for the Kedah Tua Kingdom Based on Core Drilling Data. Kapata Arkeologi. 17, 2 (Dec. 2021), 71-84. DOI:https://doi.org/10.24832/kapata.v17i2.71-84.