(1)
Mujabuddawat, M. A. Simbolisme Kompleks Bangunan Situs Ki Buyut Trusmi Cirebon. kapata 2016, 12, 175-190.