Salhuteru, M. “Suku Huaulu Di Seram Utara”. Kapata Arkeologi, Vol. 7, no. 12, July 2011, pp. 92-100, doi:10.24832/kapata.v7i12.160.