Halim, M. H. A., S. S. K. Masnan, N. K. Talib, and M. Saidin. “Sungai Batu Archaeological Complex As A Major Industrial Area for the Kedah Tua Kingdom Based on Core Drilling Data”. Kapata Arkeologi, Vol. 17, no. 2, Dec. 2021, pp. 71-84, doi:10.24832/kapata.v17i2.71-84.